Најава
Корисничко име  
Лозинка  
 
Ја заборавив лозинката
Регистрирај се
 

Сектор за набавки, логистика и недвижности

Македонски Телеком АД при процесот на набавки поаѓа од законската регулатива како и својата внатрешна регулатива со кои се регулира начинот и постапката за вршење на набавките на производи и вршење на услуги.

Македонски Телеком АД го извршува процесот на набавки транспарентно а со цел да избере најсоодветен добавувач за предметната набавка од аспект на цена, рокови и место на испорака,квалитет на приозводите и услугите за склучување на договори со добавувачите.

За да ги постигне горе наведените цели Македонски Телеком АД ги имплементира следните функции и промени:

  • Објавувањето на тендерот овозможува полесно избирање на најповолниот добавувач за Компанијата.
  • Стандардизираниот процес за договорите со добавувачите и барањата за понуди,стандардните документи и нивна обработка преку интегрираното информатичко решение дава стабилност при односот на корисниците и добавувачите.
 

Берзански информации
Македонски Телеком АД Скопје

Линкови
Deutsche Telekom
Magyar Telekom

Брз пристап до:
Македонски Телеком
Листа на информации од јавен карактер

Служби за корисници
Контакт центар: 171
171@telekom.mk
Техничка поддршка за корисници: 0800 12345
Кодекс за човекови права и социјални принципиIDIVIDI портал
idividi.com.mk


imenik

 
 
   
кон врвот Nagore © Македонски Телеком