Најава
Корисничко име  
Лозинка  
 
Ја заборавив лозинката
Регистрирај се
 


Име на тендер Податоци
Реконструкција на главен електро енергетски ДЕГ дистрибутивен систем во ТКЦ Скопје
Детали...
Идентификација 151
Дата на објавување на тендер: 04.12.2018 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.12.2018 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 30.11/2018ГД
Детали...
Идентификација 150
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.12.2018 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 30.11/2018ГД за Избор на Агенција/ции за обезбедување на Туристички услуги и набавка на авио билети
Детали...
Идентификација 149
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 14.12.2018 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 04-12.2018_MB
Детали...
Идентификација 148
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.12.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.03-11.2018-MB - Каско осигурување на возила и колективно осигурување на вработени
Детали...
Идентификација 147
Дата на објавување на тендер: 19.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.12.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.КЈБ/14112018 - HW&SW компјутерска форензика
Детали...
Идентификација 146
Дата на објавување на тендер: 14.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 30.11.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 1911IИлеГј/ТВ -checkpoint лиценци за 3 години
Детали...
Идентификација 145
Дата на објавување на тендер: 12.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2018 11:00
Барање за прибирање понуди 08.11/2018ГД - Новогодишни пакетчиња
Детали...
Идентификација 144
Дата на објавување на тендер: 09.11.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2018 13:00
Барање за прибирање понуди бр.02.11/2018ГД - ЛЗО/ Зимски чевли
Детали...
Идентификација 143
Дата на објавување на тендер: 02.11.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2018 11:00
Барање за прибирање понуди бр. КЈБ/Енергија2019 - Снабдување со електрична енергија за 2019 година
Детали...
Идентификација 142
Дата на објавување на тендер: 01.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.11.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 02-15.10.2018_MB - Куриски услуги, превземање и испорака на пратки и документи во Македонија и надвор од Македонија
Детали...
Идентификација 141
Дата на објавување на тендер: 18.10.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.11.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр.16.10/2018ГД
Детали...
Идентификација 139
Дата на објавување на тендер: 16.10.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.1710ВанБ/ТВ
Детали...
Идентификација 138
Дата на објавување на тендер: 10.10.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.ГС-57/2018 - Систем за мониторирање на услуги
Детали...
Идентификација 137
Дата на објавување на тендер: 03.10.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.11.2018 10:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ05102018
Детали...
Идентификација 136
Дата на објавување на тендер: 26.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2018 14:00
Барање за прибирање на понуди бр. KJБ01102018
Детали...
Идентификација 134
Дата на објавување на тендер: 25.09.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди - SAN KJB02102018
Детали...
Идентификација 133
Дата на објавување на тендер: 24.09.2018 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.10.2018 11:00
Барање за прибирање на понуди бр. 20.09/2018ГД
Детали...
Идентификација 132
Дата на објавување на тендер: 20.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.10.2018 13:00
RFQ GS-61/2018 Подвижна платформа за базна станица
Детали...
Идентификација 131
Дата на објавување на тендер: 20.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.10.2018 00:00
RFQ GS-54/2018 Систем за автоматско конфигурирање
Детали...
Идентификација 130
Дата на објавување на тендер: 18.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.10.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр. 14.09/2018ГД
Детали...
Идентификација 128
Дата на објавување на тендер: 14.09.2018 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.09.2018 13:00
Обнова на претплата на AcSight софтверот за период од 2 години
Детали...
Идентификација 127
Дата на објавување на тендер: 13.09.2018 12:30
Краен рок за поднесување на понуда: 18.09.2018 00:00
Обука на вреботени за имплементација/проверувач за стандардот ISO 22301 или ISO 24762, согласно стандардите ISO 22301 или ISO 24762
Детали...
Идентификација 126
Дата на објавување на тендер: 13.09.2018 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.09.2018 15:00
Барање за прибирање понуди за Symantec extension
Детали...
Идентификација 124
Дата на објавување на тендер: 11.09.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 10:00
Барање за прибирање понуди Entrast Safenet
Детали...
Идентификација 123
Дата на објавување на тендер: 10.09.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 10:00
Барање за прибирање на понуди бр.КЈБ 15082018
Детали...
Идентификација 122
Дата на објавување на тендер: 15.08.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.BPMS 31.08.2018/ЕЗД
Детали...
Идентификација 119
Дата на објавување на тендер: 14.08.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.09.2018 11:00
Барање за прибирање на понуди бр.ГС-52/2018
Детали...
Идентификација 118
Дата на објавување на тендер: 07.08.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.08.2018 23:00
Барање за прибирање понуди бр. 0108/2018 ТВ
Детали...
Идентификација 117
Дата на објавување на тендер: 01.08.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.08.2018 14:00
Барање за прибирање понуди 23.07/2018 ГД
Детали...
Идентификација 116
Дата на објавување на тендер: 24.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 13:00
Барање за прибирање понуди бр.1-23.07/2018ГН
Детали...
Идентификација 115
Дата на објавување на тендер: 23.07.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.08.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр.KJB/17072018
Детали...
Идентификација 113
Дата на објавување на тендер: 18.07.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.08.2018 16:00
Барање за прибирање понуди ГС-41/2018
Детали...
Идентификација 112
Дата на објавување на тендер: 03.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.08.2018 14:00
Барање за прибирање на понуди ГС-43/2018
Детали...
Идентификација 111
Дата на објавување на тендер: 03.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.07.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.27.06/2018ГН
Детали...
Идентификација 110
Дата на објавување на тендер: 27.06.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.07.2018 15:00
Барање за набавка бр.KJB140662018
Детали...
Идентификација 109
Дата на објавување на тендер: 14.06.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.07.2018 13:00
Барање за набавка бр. 08.06/2018ГД
Детали...
Идентификација 108
Дата на објавување на тендер: 08.06.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.06.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди Бр. 11062018/VJ
Детали...
Идентификација 107
Дата на објавување на тендер: 28.05.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.06.2018 14:00
Барање за прибирање понуди: BP-220518/TV
Детали...
Идентификација 104
Дата на објавување на тендер: 23.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.05.2018 16:00
Барање за прибирање понуди: KJB18052018
Детали...
Идентификација 103
Дата на објавување на тендер: 18.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.06.2018 16:00
Барање за набавка бр. КЈБ 09052018
Детали...
Идентификација 102
Дата на објавување на тендер: 09.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.05.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди ГН /2018
Детали...
Идентификација 101
Дата на објавување на тендер: 30.04.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.05.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.19.04.2018/ГД
Детали...
Идентификација 100
Дата на објавување на тендер: 19.04.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.05.2018 11:00
Барање за прибирање понуди КЈБ17042018
Детали...
Идентификација 99
Дата на објавување на тендер: 18.04.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.04.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 0318VanZ/TV
Детали...
Идентификација 98
Дата на објавување на тендер: 30.03.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.04.2018 15:00
Барање за прибирање понуди 29.03/2018ГН
Детали...
Идентификација 97
Дата на објавување на тендер: 29.03.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.04.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.21.03/2018ГД
Детали...
Идентификација 96
Дата на објавување на тендер: 22.03.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 04.04.2018 16:00
Барање за искажување на интерес за достава на понуди 13Феб ГН/2018
Детали...
Идентификација 95
Дата на објавување на тендер: 13.02.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.02.2018 11:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ12022018
Детали...
Идентификација 94
Дата на објавување на тендер: 02.02.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.02.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ09022018
Детали...
Идентификација 93
Дата на објавување на тендер: 02.02.2018 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.02.2018 16:00
Барање за Понуда бр. 2901GorJ/TV
Детали...
Идентификација 92
Дата на објавување на тендер: 31.01.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.02.2018 16:00
Барање за Понуда бр. 0501StanD/TV за софтверскo решение за форматирање на фактури
Детали...
Идентификација 90
Дата на објавување на тендер: 05.01.2018 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.01.2018 11:00
Барање за прибирање информативни понуди Бр. ГС-52/2017
Детали...
Идентификација 89
Дата на објавување на тендер: 10.11.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.11.2017 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.20.10/2017ГД
Детали...
Идентификација 88
Дата на објавување на тендер: 20.10.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.11.2017 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 06.10. 2017/ГД
Детали...
Идентификација 87
Дата на објавување на тендер: 09.10.2017 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.10.2017 13:00
Барање за изразување на интерес Бр. KJB23082017
Детали...
Идентификација 86
Дата на објавување на тендер: 23.08.2017 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.08.2017 16:00
Интерес за учество за достава на понуда 14.07.2017-ГД
Детали...
Идентификација 85
Дата на објавување на тендер: 17.07.2017 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.07.2017 15:00
Барање за прибирање на понуди ГН /2017
Детали...
Идентификација 84
Дата на објавување на тендер: 07.07.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.07.2017 16:00
Барање за Понуда бр.0506BalN-TV за ICT Market Place решение
Детали...
Идентификација 83
Дата на објавување на тендер: 09.06.2017 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.06.2017 17:00
Барање за прибирање понуди бр. KJБ11.05.2017
Детали...
Идентификација 82
Дата на објавување на тендер: 11.05.2017 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.05.2017 16:00
Барање за прибирање на понуди 2307/TV
Детали...
Идентификација 81
Дата на објавување на тендер: 28.03.2017 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.04.2017 16:00
Барање за прибирање понуди GS-34/2016
Детали...
Идентификација 80
Дата на објавување на тендер: 05.08.2016 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.09.2016 14:00
Барање за изразување на интерес Бр.КЈВ 2207/2016
Детали...
Идентификација 79
Дата на објавување на тендер: 22.07.2016 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 31.08.2016 00:00
Барање за прибирање на понуди бр. ГС-29/2016
Детали...
Идентификација 78
Дата на објавување на тендер: 27.06.2016 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.07.2016 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. KJB27112015
Детали...
Идентификација 72
Дата на објавување на тендер: 30.11.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.01.2016 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.16-11/2015ГД
Детали...
Идентификација 71
Дата на објавување на тендер: 16.11.2015 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2015 13:00
Барање за прибирање понуди 0107ИГ- 2015/ТВ
Детали...
Идентификација 70
Дата на објавување на тендер: 03.07.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.07.2015 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09-06/2015ГД
Детали...
Идентификација 69
Дата на објавување на тендер: 09.06.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.06.2015 16:00
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС
Детали...
Идентификација 68
Дата на објавување на тендер: 08.06.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.06.2015 16:00
Request for Quotation
Детали...
Идентификација 66
Дата на објавување на тендер: 27.03.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.04.2015 23:00
Барање за прибирање на понуди број TV.КМ-01/2014
Детали...
Идентификација 65
Дата на објавување на тендер: 05.08.2014 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.09.2014 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. КЈБ 28102013
Детали...
Идентификација 63
Дата на објавување на тендер: 25.10.2013 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2013 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-09/2013ГД
Детали...
Идентификација 62
Дата на објавување на тендер: 10.10.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.10.2013 00:00
CALL FOR BIDS No. GS-40/2013
Детали...
Идентификација 61
Дата на објавување на тендер: 14.08.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.08.2013 09:00
Оглас за продажба на недвижности
Детали...
Идентификација 60
Дата на објавување на тендер: 28.06.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.07.2013 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 28.05/2013ГД
Детали...
Идентификација 59
Дата на објавување на тендер: 29.05.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.06.2013 15:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.01/2013 (ТВ)
Детали...
Идентификација 58
Дата на објавување на тендер: 12.03.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.03.2013 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: КМ/61-2012
Детали...
Идентификација 57
Дата на објавување на тендер: 30.11.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.01.2013 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09-11/2012ГД
Детали...
Идентификација 56
Дата на објавување на тендер: 13.11.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 09-11/2012ВП
Детали...
Идентификација 54
Дата на објавување на тендер: 09.11.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.11.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-10/2012КЈ
Детали...
Идентификација 53
Дата на објавување на тендер: 01.10.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2012 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. KJB TK 12.10.2012
Детали...
Идентификација 52
Дата на објавување на тендер: 26.09.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 07-09/2012МЈ
Детали...
Идентификација 51
Дата на објавување на тендер: 17.09.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.09.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 06-09/2012ГД
Детали...
Идентификација 50
Дата на објавување на тендер: 06.09.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.09.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 1308KI/2011-TV
Детали...
Идентификација 49
Дата на објавување на тендер: 14.08.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.08.2012 16:00
Барање за прибирање на понуди број 01/2012
Детали...
Идентификација 48
Дата на објавување на тендер: 08.02.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.02.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Детали...
Идентификација 47
Дата на објавување на тендер: 17.01.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.01.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС бр.EоI VCA/16.12.2011
Детали...
Идентификација 46
Дата на објавување на тендер: 16.12.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.12.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2011
Детали...
Идентификација 45
Дата на објавување на тендер: 20.10.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.10.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 08/2011-TV
Детали...
Идентификација 44
Дата на објавување на тендер: 16.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2011
Детали...
Идентификација 43
Дата на објавување на тендер: 15.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 06/2011-TV
Детали...
Идентификација 42
Дата на објавување на тендер: 02.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 3/2011
Детали...
Идентификација 41
Дата на објавување на тендер: 20.07.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.08.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 2/2011
Детали...
Идентификација 40
Дата на објавување на тендер: 26.05.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.06.2011 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 1/2011КЈB
Детали...
Идентификација 39
Дата на објавување на тендер: 09.03.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.03.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 16/2010
Детали...
Идентификација 38
Дата на објавување на тендер: 23.11.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.12.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 19/2010
Детали...
Идентификација 37
Дата на објавување на тендер: 08.11.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.11.2010 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 1510КП/TV
Детали...
Идентификација 36
Дата на објавување на тендер: 22.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 2010КП/TV
Детали...
Идентификација 35
Дата на објавување на тендер: 22.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.10.2010 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 17/2010
Детали...
Идентификација 34
Дата на објавување на тендер: 21.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.11.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 18/2010
Детали...
Идентификација 33
Дата на објавување на тендер: 20.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.10.2010 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 15/2010
Детали...
Идентификација 32
Дата на објавување на тендер: 04.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр.13/2010 ГН
Детали...
Идентификација 31
Дата на објавување на тендер: 17.09.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 10/2010 КЈ
Детали...
Идентификација 30
Дата на објавување на тендер: 02.09.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 12/2010
Детали...
Идентификација 28
Дата на објавување на тендер: 30.08.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2010
Детали...
Идентификација 27
Дата на објавување на тендер: 30.08.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 14 /2010
Детали...
Идентификација 26
Дата на објавување на тендер: 19.08.2010 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2010 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 08/2010
Детали...
Идентификација 24
Дата на објавување на тендер: 22.06.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.07.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 09/2010
Детали...
Идентификација 23
Дата на објавување на тендер: 21.06.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.07.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 06/2010
Детали...
Идентификација 20
Дата на објавување на тендер: 26.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.06.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 05/2010ГД
Детали...
Идентификација 18
Дата на објавување на тендер: 10.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.05.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 04/2010
Детали...
Идентификација 17
Дата на објавување на тендер: 07.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.05.2010 14:00
тест
Детали...
Идентификација 16
Дата на објавување на тендер: 01.03.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.03.2010 00:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 03/2010
Детали...
Идентификација 15
Дата на објавување на тендер: 18.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.02.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 11/02-2010ГД
Детали...
Идентификација 13
Дата на објавување на тендер: 16.02.2010 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.02.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 01/2010
Детали...
Идентификација 8
Дата на објавување на тендер: 01.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.02.2010 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 02/2010ГД
Детали...
Идентификација 4
Дата на објавување на тендер: 08.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.02.2010 16:00

 
 
 
   
кон врвот Nagore © Македонски Телеком