Најава
Корисничко име  
Лозинка  
 
Ја заборавив лозинката
Регистрирај се
 


Име на тендер Податоци
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 30.11/2018ГД
Детали...
Идентификација 150
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.12.2018 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 04-12.2018_MB
Детали...
Идентификација 148
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.12.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.03-11.2018-MB - Каско осигурување на возила и колективно осигурување на вработени
Детали...
Идентификација 147
Дата на објавување на тендер: 19.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.12.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.КЈБ/14112018 - HW&SW компјутерска форензика
Детали...
Идентификација 146
Дата на објавување на тендер: 14.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 30.11.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 1911IИлеГј/ТВ -checkpoint лиценци за 3 години
Детали...
Идентификација 145
Дата на објавување на тендер: 12.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2018 11:00
Барање за прибирање понуди 08.11/2018ГД - Новогодишни пакетчиња
Детали...
Идентификација 144
Дата на објавување на тендер: 09.11.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2018 13:00
Барање за прибирање понуди бр.02.11/2018ГД - ЛЗО/ Зимски чевли
Детали...
Идентификација 143
Дата на објавување на тендер: 02.11.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2018 11:00
Барање за прибирање понуди бр. КЈБ/Енергија2019 - Снабдување со електрична енергија за 2019 година
Детали...
Идентификација 142
Дата на објавување на тендер: 01.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.11.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 02-15.10.2018_MB - Куриски услуги, превземање и испорака на пратки и документи во Македонија и надвор од Македонија
Детали...
Идентификација 141
Дата на објавување на тендер: 18.10.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.11.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр.16.10/2018ГД
Детали...
Идентификација 139
Дата на објавување на тендер: 16.10.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.1710ВанБ/ТВ
Детали...
Идентификација 138
Дата на објавување на тендер: 10.10.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.ГС-57/2018 - Систем за мониторирање на услуги
Детали...
Идентификација 137
Дата на објавување на тендер: 03.10.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.11.2018 10:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ05102018
Детали...
Идентификација 136
Дата на објавување на тендер: 26.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2018 14:00
Барање за прибирање на понуди бр. KJБ01102018
Детали...
Идентификација 134
Дата на објавување на тендер: 25.09.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди - SAN KJB02102018
Детали...
Идентификација 133
Дата на објавување на тендер: 24.09.2018 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.10.2018 11:00
Барање за прибирање на понуди бр. 20.09/2018ГД
Детали...
Идентификација 132
Дата на објавување на тендер: 20.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.10.2018 13:00
RFQ GS-61/2018 Подвижна платформа за базна станица
Детали...
Идентификација 131
Дата на објавување на тендер: 20.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.10.2018 00:00
RFQ GS-54/2018 Систем за автоматско конфигурирање
Детали...
Идентификација 130
Дата на објавување на тендер: 18.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.10.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр. 14.09/2018ГД
Детали...
Идентификација 128
Дата на објавување на тендер: 14.09.2018 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.09.2018 13:00
Обнова на претплата на AcSight софтверот за период од 2 години
Детали...
Идентификација 127
Дата на објавување на тендер: 13.09.2018 12:30
Краен рок за поднесување на понуда: 18.09.2018 00:00
Обука на вреботени за имплементација/проверувач за стандардот ISO 22301 или ISO 24762, согласно стандардите ISO 22301 или ISO 24762
Детали...
Идентификација 126
Дата на објавување на тендер: 13.09.2018 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.09.2018 15:00
Барање за прибирање понуди за Symantec extension
Детали...
Идентификација 124
Дата на објавување на тендер: 11.09.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 10:00
Барање за прибирање понуди Entrast Safenet
Детали...
Идентификација 123
Дата на објавување на тендер: 10.09.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 10:00
Барање за прибирање на понуди бр.КЈБ 15082018
Детали...
Идентификација 122
Дата на објавување на тендер: 15.08.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.BPMS 31.08.2018/ЕЗД
Детали...
Идентификација 119
Дата на објавување на тендер: 14.08.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.09.2018 11:00
Барање за прибирање на понуди бр.ГС-52/2018
Детали...
Идентификација 118
Дата на објавување на тендер: 07.08.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.08.2018 23:00
Барање за прибирање понуди бр. 0108/2018 ТВ
Детали...
Идентификација 117
Дата на објавување на тендер: 01.08.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.08.2018 14:00
Барање за прибирање понуди 23.07/2018 ГД
Детали...
Идентификација 116
Дата на објавување на тендер: 24.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 13:00
Барање за прибирање понуди бр.1-23.07/2018ГН
Детали...
Идентификација 115
Дата на објавување на тендер: 23.07.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.08.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр.KJB/17072018
Детали...
Идентификација 113
Дата на објавување на тендер: 18.07.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.08.2018 16:00
Барање за прибирање понуди ГС-41/2018
Детали...
Идентификација 112
Дата на објавување на тендер: 03.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.08.2018 14:00
Барање за прибирање на понуди ГС-43/2018
Детали...
Идентификација 111
Дата на објавување на тендер: 03.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.07.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.27.06/2018ГН
Детали...
Идентификација 110
Дата на објавување на тендер: 27.06.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.07.2018 15:00
Барање за набавка бр.KJB140662018
Детали...
Идентификација 109
Дата на објавување на тендер: 14.06.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.07.2018 13:00
Барање за набавка бр. 08.06/2018ГД
Детали...
Идентификација 108
Дата на објавување на тендер: 08.06.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.06.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди Бр. 11062018/VJ
Детали...
Идентификација 107
Дата на објавување на тендер: 28.05.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.06.2018 14:00
Барање за прибирање понуди: BP-220518/TV
Детали...
Идентификација 104
Дата на објавување на тендер: 23.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.05.2018 16:00
Барање за прибирање понуди: KJB18052018
Детали...
Идентификација 103
Дата на објавување на тендер: 18.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.06.2018 16:00
Барање за набавка бр. КЈБ 09052018
Детали...
Идентификација 102
Дата на објавување на тендер: 09.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.05.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди ГН /2018
Детали...
Идентификација 101
Дата на објавување на тендер: 30.04.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.05.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.19.04.2018/ГД
Детали...
Идентификација 100
Дата на објавување на тендер: 19.04.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.05.2018 11:00
Барање за прибирање понуди КЈБ17042018
Детали...
Идентификација 99
Дата на објавување на тендер: 18.04.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.04.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 0318VanZ/TV
Детали...
Идентификација 98
Дата на објавување на тендер: 30.03.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.04.2018 15:00
Барање за прибирање понуди 29.03/2018ГН
Детали...
Идентификација 97
Дата на објавување на тендер: 29.03.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.04.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.21.03/2018ГД
Детали...
Идентификација 96
Дата на објавување на тендер: 22.03.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 04.04.2018 16:00
Барање за искажување на интерес за достава на понуди 13Феб ГН/2018
Детали...
Идентификација 95
Дата на објавување на тендер: 13.02.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.02.2018 11:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ12022018
Детали...
Идентификација 94
Дата на објавување на тендер: 02.02.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.02.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ09022018
Детали...
Идентификација 93
Дата на објавување на тендер: 02.02.2018 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.02.2018 16:00
Барање за Понуда бр. 2901GorJ/TV
Детали...
Идентификација 92
Дата на објавување на тендер: 31.01.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.02.2018 16:00
Барање за Понуда бр. 0501StanD/TV за софтверскo решение за форматирање на фактури
Детали...
Идентификација 90
Дата на објавување на тендер: 05.01.2018 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.01.2018 11:00
Барање за прибирање информативни понуди Бр. ГС-52/2017
Детали...
Идентификација 89
Дата на објавување на тендер: 10.11.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.11.2017 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.20.10/2017ГД
Детали...
Идентификација 88
Дата на објавување на тендер: 20.10.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.11.2017 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 06.10. 2017/ГД
Детали...
Идентификација 87
Дата на објавување на тендер: 09.10.2017 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.10.2017 13:00
Барање за изразување на интерес Бр. KJB23082017
Детали...
Идентификација 86
Дата на објавување на тендер: 23.08.2017 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.08.2017 16:00
Интерес за учество за достава на понуда 14.07.2017-ГД
Детали...
Идентификација 85
Дата на објавување на тендер: 17.07.2017 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.07.2017 15:00
Барање за прибирање на понуди ГН /2017
Детали...
Идентификација 84
Дата на објавување на тендер: 07.07.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.07.2017 16:00
Барање за Понуда бр.0506BalN-TV за ICT Market Place решение
Детали...
Идентификација 83
Дата на објавување на тендер: 09.06.2017 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.06.2017 17:00
Барање за прибирање понуди бр. KJБ11.05.2017
Детали...
Идентификација 82
Дата на објавување на тендер: 11.05.2017 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.05.2017 16:00
Барање за прибирање на понуди 2307/TV
Детали...
Идентификација 81
Дата на објавување на тендер: 28.03.2017 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.04.2017 16:00
Барање за прибирање понуди GS-34/2016
Детали...
Идентификација 80
Дата на објавување на тендер: 05.08.2016 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.09.2016 14:00
Барање за изразување на интерес Бр.КЈВ 2207/2016
Детали...
Идентификација 79
Дата на објавување на тендер: 22.07.2016 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 31.08.2016 00:00
Барање за прибирање на понуди бр. ГС-29/2016
Детали...
Идентификација 78
Дата на објавување на тендер: 27.06.2016 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.07.2016 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. KJB27112015
Детали...
Идентификација 72
Дата на објавување на тендер: 30.11.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.01.2016 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.16-11/2015ГД
Детали...
Идентификација 71
Дата на објавување на тендер: 16.11.2015 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2015 13:00
Барање за прибирање понуди 0107ИГ- 2015/ТВ
Детали...
Идентификација 70
Дата на објавување на тендер: 03.07.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.07.2015 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09-06/2015ГД
Детали...
Идентификација 69
Дата на објавување на тендер: 09.06.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.06.2015 16:00
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС
Детали...
Идентификација 68
Дата на објавување на тендер: 08.06.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.06.2015 16:00
Request for Quotation
Детали...
Идентификација 66
Дата на објавување на тендер: 27.03.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.04.2015 23:00
Барање за прибирање на понуди број TV.КМ-01/2014
Детали...
Идентификација 65
Дата на објавување на тендер: 05.08.2014 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.09.2014 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. КЈБ 28102013
Детали...
Идентификација 63
Дата на објавување на тендер: 25.10.2013 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2013 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-09/2013ГД
Детали...
Идентификација 62
Дата на објавување на тендер: 10.10.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.10.2013 00:00
CALL FOR BIDS No. GS-40/2013
Детали...
Идентификација 61
Дата на објавување на тендер: 14.08.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.08.2013 09:00
Оглас за продажба на недвижности
Детали...
Идентификација 60
Дата на објавување на тендер: 28.06.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.07.2013 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 28.05/2013ГД
Детали...
Идентификација 59
Дата на објавување на тендер: 29.05.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.06.2013 15:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.01/2013 (ТВ)
Детали...
Идентификација 58
Дата на објавување на тендер: 12.03.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.03.2013 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: КМ/61-2012
Детали...
Идентификација 57
Дата на објавување на тендер: 30.11.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.01.2013 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09-11/2012ГД
Детали...
Идентификација 56
Дата на објавување на тендер: 13.11.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 09-11/2012ВП
Детали...
Идентификација 54
Дата на објавување на тендер: 09.11.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.11.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-10/2012КЈ
Детали...
Идентификација 53
Дата на објавување на тендер: 01.10.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2012 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. KJB TK 12.10.2012
Детали...
Идентификација 52
Дата на објавување на тендер: 26.09.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 07-09/2012МЈ
Детали...
Идентификација 51
Дата на објавување на тендер: 17.09.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.09.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 06-09/2012ГД
Детали...
Идентификација 50
Дата на објавување на тендер: 06.09.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.09.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 1308KI/2011-TV
Детали...
Идентификација 49
Дата на објавување на тендер: 14.08.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.08.2012 16:00
Барање за прибирање на понуди број 01/2012
Детали...
Идентификација 48
Дата на објавување на тендер: 08.02.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.02.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Детали...
Идентификација 47
Дата на објавување на тендер: 17.01.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.01.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС бр.EоI VCA/16.12.2011
Детали...
Идентификација 46
Дата на објавување на тендер: 16.12.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.12.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2011
Детали...
Идентификација 45
Дата на објавување на тендер: 20.10.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.10.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 08/2011-TV
Детали...
Идентификација 44
Дата на објавување на тендер: 16.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2011
Детали...
Идентификација 43
Дата на објавување на тендер: 15.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 06/2011-TV
Детали...
Идентификација 42
Дата на објавување на тендер: 02.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 3/2011
Детали...
Идентификација 41
Дата на објавување на тендер: 20.07.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.08.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 2/2011
Детали...
Идентификација 40
Дата на објавување на тендер: 26.05.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.06.2011 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 1/2011КЈB
Детали...
Идентификација 39
Дата на објавување на тендер: 09.03.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.03.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 16/2010
Детали...
Идентификација 38
Дата на објавување на тендер: 23.11.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.12.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 19/2010
Детали...
Идентификација 37
Дата на објавување на тендер: 08.11.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.11.2010 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 1510КП/TV
Детали...
Идентификација 36
Дата на објавување на тендер: 22.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 2010КП/TV
Детали...
Идентификација 35
Дата на објавување на тендер: 22.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.10.2010 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 17/2010
Детали...
Идентификација 34
Дата на објавување на тендер: 21.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.11.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 18/2010
Детали...
Идентификација 33
Дата на објавување на тендер: 20.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.10.2010 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 15/2010
Детали...
Идентификација 32
Дата на објавување на тендер: 04.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр.13/2010 ГН
Детали...
Идентификација 31
Дата на објавување на тендер: 17.09.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 10/2010 КЈ
Детали...
Идентификација 30
Дата на објавување на тендер: 02.09.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 12/2010
Детали...
Идентификација 28
Дата на објавување на тендер: 30.08.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2010
Детали...
Идентификација 27
Дата на објавување на тендер: 30.08.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 14 /2010
Детали...
Идентификација 26
Дата на објавување на тендер: 19.08.2010 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2010 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 08/2010
Детали...
Идентификација 24
Дата на објавување на тендер: 22.06.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.07.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 09/2010
Детали...
Идентификација 23
Дата на објавување на тендер: 21.06.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.07.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 06/2010
Детали...
Идентификација 20
Дата на објавување на тендер: 26.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.06.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 05/2010ГД
Детали...
Идентификација 18
Дата на објавување на тендер: 10.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.05.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 04/2010
Детали...
Идентификација 17
Дата на објавување на тендер: 07.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.05.2010 14:00
тест
Детали...
Идентификација 16
Дата на објавување на тендер: 01.03.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.03.2010 00:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 03/2010
Детали...
Идентификација 15
Дата на објавување на тендер: 18.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.02.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 11/02-2010ГД
Детали...
Идентификација 13
Дата на објавување на тендер: 16.02.2010 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.02.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 01/2010
Детали...
Идентификација 8
Дата на објавување на тендер: 01.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.02.2010 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 02/2010ГД
Детали...
Идентификација 4
Дата на објавување на тендер: 08.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.02.2010 16:00

 
 
 
   
кон врвот Nagore © Македонски Телеком